LOẠI PHÒNG

PHÒNG VIP

Giường2 Giường lớn
Tối đa4 người
Bồn tắm xông hơi
Két sắt
Start From800,000.00 đồng / Night
Check Details

PHÒNG DOUBLE

Giường2 Giường đơn
Tối đa2 người
Bồn tắm nằm
Kích cỡRất rộng
Start From550,000.00 đồng / Night
Check Details

PHÒNG DELUXE

Giường1 Giường đôi
Tối đa2 người
Bồn tắm nằm
Trà, nước và coffee miễn phí
Start From500,000.00 đồng / Night
Check Details

PHÒNG SUPERIOR

Giường1 Giường đôi
Tối đa2 người
Kích cỡRất rộng
Vòi sen
Start From400,000.00 đồng / Night
Check Details

PHÒNG STANDARD

Giường1 Giường đôi
Tối đa2 người
Vòi sen
Kích cỡRất rộng
Start From350,000.00 đồng / Night
Check Details